Zimní soutěž

soutěž s vinařstvím Cornarea


PRAVIDLA SOUTĚŽE

1. Úvodní ustanovení
Tato pravidla závazně upravují podmínky a průběh soutěže „Dva fanastické víkendy s vinařstvím Cornarea“, která je určena zákazníkům pořadatele.

Hlavní výhra – víkendový pobyt pro 2 osoby ve Villa Cornarea, Via Valentino 150, 120 43 Canale d’Alba, Itálie, (villacornarea.com).
Součástí výhry není doprava na místo pobytu, Wine Food Market s.r.o. přispěje výherci na cestovní náklady částkou 5 000 Kč. Vinařství Cornarea hradí ubytování na dvě noci a jednu večeři dle výběru vinařství Cornarea.1× vedlejší výhra – prodloužený rodinný víkend (maximální počet 4 osoby) v Apartmánech Greenstone na Lipně, Slupečná 252, 382 78 Lipno nad Vltavou, (greenstone.cz).  
Součástí výhry není doprava na místo pobytu, Wine Food přispěje výherci na cestovní náklady částkou 1 000 Kč. Greenstone uhradí 3 noci v apartmánu pro 4 osoby. 

  

2. Pořadatel a organizátor
Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost Wine Food Market s.r.o., se sídlem Strakonická 1353/3, 150 00 Praha 5, IČ: 282 18 591, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis.zn C 133278 (dále jen „pořadatel“). 

3. Doba a místo konání soutěže, soutěžní produkty 
Soutěž probíhá v termínu od 23. 1. 2019 do 28. 2. 2019 ve všech prodejnách Wine Food v České republice, kde se prodávají níže specifikované soutěžní produkty: 
Roero Arneis DOCG Cornarea 2017, Roero DOCG Cornarea 2015, Roero Arneis DOCG magnum 1,5 l Cornarea 2017, Roero DOCG magnum 1,5 l Cornarea 2014, Roero Arneis Enritard DOCG Cornarea 2013, Roero Arneis Enritard DOCG Cornarea 2013, Nebbiolo d’Alba DOC Cornarea 2016, Nebbiolo d’Alba DOC magnum 1,5 l Cornarea 2015, šumivé víno Roero Arneis DOCG „MAPOI“ Cornarea 

4. Účastník soutěže 
Soutěže se může zúčastnit pouze plně svéprávná fyzická osoba, starší 18 let, která splní všechny podmínky zapojení se do soutěže (dále jen „účastník“ či „soutěžící“). Z účasti na soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k pořadateli, dále příbuzní výše uvedených osob. 

5. Mechanika 
Soutěžící se do soutěže zapojí tím způsobem, že v době konání soutěže zakoupí 1 lahev vína o objemu minimálně 0, 75 l z vinařství Cornarea. Na základě nákupu soutěžního produktu obdrží při platbě na pokladně soutěžní lístek, který vyplní a předá zpět personálu pokladny. 

6. Předání výhry
Losování výherce hlavní a vedlejší ceny proběhne v prostorách prodejny Wine Food Market s.r.o., Strakonická 1353 / 1, 150 00 Praha 5, dne 6. 3. 2019 v 10.00.
Výherce bude kontaktován do 8. 3. 2019, prostřednictvím emailu a SMS zprávou na uvedeném e-mailu a telefonním čísle. Účtenku uschovejte za účelem kontroly v případě výhry. 
Hlavní i vedlejší výhru je její výherce povinen využít nejdéle do 31. 12. 2019; v případě marného uplynutí této lhůty výhra bez náhrady propadá. Přesné podmínky realizace této výhry budou dohodnuty mezi jejím výhercem a pořadatelem po skončení soutěže. 

7. Zpracování osobních údajů
Osobní údaje soutěžících, a to v rozsahu jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail (dále jen „Osobní údaje“) budou zpracovávány za účelem vedení této soutěže zahrnující zejména, nikoliv však výlučně, identifikace soutěžících, organizaci a vyhodnocení soutěže, komunikaci se soutěžícími, předání výher výhercům, vyhlášení výherců na výherním seznamu.

8. Obecná ustanovení 
Účastí v soutěži projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. 
Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher a neodpovídá za jakoukoliv újmu, která případně soutěžícímu nebo třetí osobě vznikne v souvislosti s užíváním výhry.

Výhry – ubytování není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Pořadatel tímto není účastníkům soutěže nijak jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Výhru není možné reklamovat. Není přípustné ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry na žádost výherce. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat soudní cestou. 

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Výhry ani účast v soutěži nejsou vymahatelné soudní cestou. 
 
V Praze 22. 1. 2019
 
Rezervace

Online rezervace