Všeobecná pravidla klubu La Mia Famiglia

Klub je organizován jako věrnostní program společností Wine Food Market s.r.o. (dále i jako „Wine Food“, „společnost Wine Food “), se sídlem Strakonická 3/1353, 150 00 Praha 5, IČO: 28218591, DIČ: CZ28218591, zapsaná v OR u MS Praha C 133278


členství a klubová karta

Členem se může stát každý zákazník starší 18 let, který řádně vyplní registrační formulář. Formulář je k dispozici v tištěné podobě na všech prodejnách anebo on line na stránkách winefood.wf. Každý nový registrovaný člen obdrží klubovou digitální kartu je oprávněn využívat výhody v rámci klubu. Kartu předkládá při nákupech
v prodejnách Wine Food nebo při konzumaci v restauraci a kavárně. Karta je nepřenosná. Na základě předložené karty se mu načítají body za nákup či služby. Při ztrátě karty je zákazník povinen nahlásit tuto skutečnost osobně na prodejnách Wine Food nebo e-mailem na info@winefood.wf. Karta bude zablokována a zákazníkovi bude zaslán nový identifikační kód. Klubové karty jsou majetkem Wine Food Market s.r.o. mohou být používány pouze v souladu s těmito Pravidly a Podmínkami.


ukončení členství

Členství může člen ukončit kdykoliv zasláním žádosti na info@winefood.wf. Pokud karta nebude využita po dobu delší než 12 měsíců, dojde k jejímu zablokování
a smazání konta.
V případě, že karta nebude využívána po dobu 24 měsíců, budou údaje k této kartě v souladu s příslušnými předpisy o ochraně údajů nenávratně smazány. Společnost Wine Food si vyhrazuje právo ukončit účast v klubu a deaktivovat kartu kterémukoli zákazníkovi, zejména pokud:

Ukončením členství a deaktivací klubové karty se zároveň ruší všechny body evidované na příslušném zákaznickém účtu. V případě nesouhlasu se zasíláním elektronické korespondence má člen klubu možnost se z odběru odhlásit prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je součástí rozesílané korespondence. Nároky vzniklé z členství v klubu nejsou právně vymahatelné.


výhody

Za každých celých 100 Kč utracených v prodejnách Wine Food získává zákazník 1 bod. 1 bod má hodnotu 1 Kč. Body se ukládají na konto zákazníka. V případě, že zákazník utratí celých 100 000 Kč během jednoho kalendářního roku, získává bonus 1000 bodů, přičemž 1 bod má hodnotu 1 Kč. Bonus se na konto připisuje v následujícím kalendářním roce.

Body pak může zákazník využít při dalších nákupech ve všech prodejnách Wine Food, při konzumaci v kavárně a v restauraci Tržnice. Na konto se neukládají body při platbě dárkovými poukázkami ani za zboží zakoupené prostřednictvím třetích stran, např. internetového obchodu Košík.cz.


členové klubu požívají těchto dalších
nadstandardních zákaznických výhod:

Společnost Wine Food si vyhrazuje právo výhody i jejich hodnoty kdykoliv měnit, přičemž každá změna bude platná dnem oznámení na internetových stránkách winefood.wf. Získané výhody nejsou převoditelné, nelze je vyplatit v hotovosti, dědit ani jakkoli s nimi nakládat. Na výhody poskytované v rámci klubu není právní nárok.


změny podmínek a zrušení klubu

Společnost Wine Food si vyhrazuje možnost kdykoliv změnit podmínky a pravidla klubu. V takovémto případě budou všichni členové o změnách informováni prostřednictvím webových stránek winefood.wf nebo e–mailem. Společnost Wine Food si dále vyhrazuje právo klub kdykoli zrušit bez uvedení důvodu. Tato pravidla jsou platná od 1.5.2019. Informace o zásadách ochrany osobních údajů, vašich právech a podmínkách pro jejich uplatnění, zpracování osobních údajů a souhlasu se zasíláním elektronické korespondence, naleznete zde. Všechny dotazy Vám rádi zodpovíme na e–mailové adrese info@winefood.wf


Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Wine Food zpracovává osobní údaje členů klubu za účelem přímého marketingu, a to v rozsahu, v jakém byly poskytnuty prostřednictvím registračního formuláře. Společnost Wine Food dále u členů klubu zpracovává informace o historii nákupů, využívání promo akcí.


výše uvedené zpracování osobních údajů společností Wine Food zahrnuje:

Zákazník má právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, stejně tak i proti proflování. Za předpokladu, že zákazník vznese námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, společnost Wine Food se zavazuje, že osobní údaje zákazníka nebudou již pro tyto účely zpracovávány. Pokud vznese zákazník námitku proti proflování, zavazuje se společnost Wine Food proflování ve vztahu k zákazníkovi ukončit. Okamžikem ukončení zpracování osobních údajů zákazníka zaniká zároveň jeho členství v klubu, neboť účel členství nemůže být nadále naplňován.

Osobní údaje zákazníků mohou být předávány vybraným externím subjektům, které pro společnost Wine Food zajišťují provoz informačních systémů či marketingové aktivity, uvedené výše v popisech zpracování osobních údajů a na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů a musí povinně plnit mj. povinnosti v oblasti zabezpečení osobních údajů v rozsahu stanoveném GDPR. Pro poskytování takových služeb vybírá společnost Wine Food pouze takové subjekty, které jí poskytnou maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů.

Společnost Wine Food prohlašuje, že osobní údaje zákazníka bude zpracovávat po dobu nezbytně nutnou odpovídající trvání členství v klubu.


Zákazníci mají v souvislosti se zpracováváním jejich osobních údajů zejm. tato práva, vyplývající z GDPR:

Vyjádřením souhlasu s těmito podmínkami zájemce o členství potvrzuje, že se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů dostupnými zde.

Rezervace

Online rezervace