Cantine Paradiso

Cantine Paradiso

Historie společnosti Cantine Paradiso se datuje od roku 1950, kdy se dědeček Angelo začal věnovat pěstování vína. Následně se svojí rodinnou založil vinný sklep, který se stal základním mezníkem pro vznik firmy. Do firmy se postupem času zapojila i další generace, která silně napomohla růstu firmy. Během šedesáti let svého působení zůstává firma Cantine Paradiso úzce spjatá s tradicí, kterou citlivě rozvíjí o moderní přístupy a technologie.

Stránky výrobce:
http://www.cantineparadiso.it
Rezervace

Online rezervace