Další vzdělávání zaměstnanců Wine FooduProjekt: Další vzdělávání zaměstnanců WFM
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005235

V období od 1. července 2017 do prosince 2018 probíhá, v rámci projektu Další vzdělávání zaměstnanců WFM, proškolení zaměstnanců v měkkých dovednostech s cílem zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků.

Finanční podpora EU bude poskytnuta ve výši cca 2 017 641 Kč.

Děkujeme!
Rezervace

Online rezervace