Bargellino

Bargellino

Společnost Bargellino vznikla v roce 1937 a zabývá se výrobou masných produktů plněných do střívek (ať už syrových – salsiccia, cotechino; zralých – salámy, pancetty; či dušených – mortadella). I v dnešní době se snaží dodržovat tradiční výrobní procesy. Vepřové maso si zpracovávají sami a zužitkovávají ho beze zbytků.
Rezervace

Online rezervace